Kensington International Kindergarten powstało z miłości do dzieci i otwartości na wielokulturowość. Uważamy, że przedszkole jest wspaniałym miejscem do realizowania edukacji w każdym wymiarze.

Edukację wielokulturową można realizować na wiele różnych sposobów, w zależności od wieku i poziomu dojrzałości dzieci. Ma ona na celu poznawanie wzajemnych relacji, a przede wszystkim likwidowanie barier, stereotypów i uprzedzeń. W ten sposób na bazie doświadczeń brytyjskich przygotowujemy dzieci do funkcjonowania w multikulturowym świecie. Wspieramy dzieci w byciu bardziej otwartymi na inność, nowość, pomagamy im odchodzić od rozwojowego egocentryzmu, wspierać zdolności komunikacyjne.

385078593 18251133820206650 11084057532000327 N 1 Edited
Strzalki 1
Kids Playing 1 Min Scaled 1 1024x683

Dzieci przedszkolne potrafią klasyfikować i wartościować różne obiekty społeczne według przynależności etnicznej, zawodu, wieku. Zazwyczaj są też otwarte na innych ludzi i łatwo akceptują odmienność, w tym także wielokulturowość. Dlatego zależy nam, by przedszkole było odpowiednim miejscem do rozwijania się również w tym zakresie

Dodatkowo w życiu dziecka modelującą funkcję pełni też grupa rówieśnicza. Oddziaływanie przedszkola cały czas towarzyszy procesowi rozwoju i kształtowania się tożsamości (społecznej, kulturalnej, osobistej) każdego dziecka. Wspieramy ten proces, by kształtować pożądane postawy i nastawienia (otwartość i tolerancję) od najmłodszych lat.